Firma Rodźko pracuje głównie na umowach na wyłączność.

Umowa na wyłączność to nowoczesne narzędzie, dostosowane do aktualnych realiów rynkowych, w których liczy się jakość usługi, profesjonalizm, czas oraz wysokie standardy etyczne. Umowa na wyłączność przewiduje znacznie większy zakres działań, które wykonuje Pośrednik, zakłada bardziej intensywną i szeroką reklamę danej oferty niż oferty z umowy typu otwartego.

Przy umowie na wyłączność Klient i pośrednik mają WSPÓLNY CEL - jak najszybciej i za jak najwyższą cenę sprzedać nieruchomość. Przy jednej, niepowtarzalnej ofercie sprzedaży zmniejsza się presja na obniżkę ceny, gdyż wszystkie oferty kupna trafiają do jednego agenta i to Klient wybiera najatrakcyjniejszą z nich. Im szybciej sprzedana zostanie nieruchomość, tym większy zysk z umówionego wynagrodzenia wygeneruje oferta. Takie podejście jest gwarancją zaangażowania zarówno ze strony biura, jak i pośrednika prowadzącego.

Umowy na wyłączność zawierane są z Klientami, którzy cenią swój czas i wygodę oraz dla których ważna jest jakość usługi. Klient ma kontakt z jednym pośrednikiem, którego dobrze pozna. Dzięki temu może powierzyć klucze zaufanej osobie, która zajmie się prezentacjami pod jego nieobecność, a po każdej prezentacji otrzyma informację o jej przebiegu. Podczas prezentacji zawsze obecny jest pośrednik prowadzący.

Tylko jedno biuro zajmuje się promocją danej nieruchomości, co pozwala na zdecydowanie łatwiejsze wprowadzanie zmian czy aktualizacji oferty na portalach internetowych i w prasie. Nie ma potrzeby wykonywania kilkunastu lub kilkudziesięciu telefonów do biur i przekazywania informacji o zmianach. W ten sposób unikamy zjawiska tzw. inflacji ofert, czyli sytuacji, w której na jednym portalu dana nieruchomość polecana jest przez kilkunastu pośredników, u każdego z inną ceną, a co najgorsze z różnym opisem istotnych cech, co niekorzystnie wpływa na ogólną ocenę nieruchomości w oczach potencjalnego kupca. Klienci wymagają coraz lepszej usługi i jak najszybszego doprowadzenia do transakcji. Daje im to właśnie umowa na wyłączność.

Przy umowach na wyłączność Klient nie jest narażony na konieczność przedstawiania swojej sprawy kilku podmiotom, bowiem już w jednym biurze załatwia wszelkie formalności dotyczące oferty. Ścisła współpraca z właścicielem ułatwia również zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości i jeśli to konieczne podjęcie właściwych kroków aby uregulować stan prawny nieruchomości i przygotować stosowne dokumenty pod kątem sprzedaży.

Umowa na wyłączność daje Pośrednikowi pewność uzyskania wynagrodzenia w razie doprowadzenia do transakcji. W praktyce oznacza to, że znacznie większe środki finansowe angażowane są w reklamę takiej oferty. Dodatkowo Pośrednik może ujawnić więcej istotnych informacji o nieruchomości umieszczając zdjęcia z zewnątrz obiektu, szczegółowo pokazywać otoczenie nieruchomości, jej charakterystyczne detale, wpływające na jej atrakcyjność i tym samym na cenę. Pośrednik nie musi ukrywać żadnych informacji, pozwalających zainteresowanemu samodzielnie ustalić lokalizację nieruchomości.
Formy reklamy są bogatsze i bardziej zróżnicowane co powoduje, że z ofertą zapoznaje się znacznie więcej osób.

Umowy z klauzulą wyłączności są standardem na rynkach zachodnich. Stosowane są przede wszystkim w celu stałego podnoszenia jakości usług i serwisu biur nieruchomości. Taki rodzaj umowy to rozwiązanie dla osób ceniących sobie swój czas, pieniądze, a także profesjonalizm i fachowość.

Nie doprowadź do rozproszenia odpowiedzialności, oddając swoje mieszkanie pod opiekę kilku czy kilkunastu biur nieruchomości. Wyłączność nie ogranicza sprzedaży tylko do jednego biura nieruchomości. Wszystkie zainteresowane biura mogą zapoznać się tą ofertą i ją zaprezentować swojemu klientowi za naszym pośrednictwem.

 

JEŻELI JEST JAKIŚ POTENCJALNY KLIENT, KTÓRY POSZUKUJE TAKIEJ OFERTY, TO NIE MA MOŻLIWOŚCI ŻEBY DO NAS NIE TRAFIŁ.