ul. Śniadeckich 7, 85-011 Bydgoszcz
tel.: (052) 373 99 55
email: rodzko@rodzko.pl