ul. Graniczna 6/U11, 85-201 Bydgoszcz
tel.: (052) 373 99 55
email: rodzko@rodzko.pl